Fokus på fokus

Hvad er væsentligt?

Fokus kan fremme forståelsen og læringen i undervisningen. Det at lære kræver en afstemt opmærksomhed, og det hjælper at sortere i bunken af sansemæssige indtryk. Uden opmærksomhed – ingen læring. Det at lære afhænger af, om man har sin opmærksomhed rettet vedholdende på det, det drejer sig om, at man har fokus på sagen. Mogens Hansen fremhæver opmærksomhedens grundtræk som bestående af koncentration, vedholdenhed, og at kunne udelukke forstyrrelser. Det er kernefunktioner for at kunne hente verden indenbords i det kognitive system og lære sig noget om verden.

Min rettethed og intention som lærer kan gøre en forskel i undervisningen, så opmærksomheden koncentreres om det væsentlige. Jeg kan have mange intentioner med min undervisning, men hvis jeg ikke kommunikerer mine tanker, er mulighederne flydende, og det kan blive vanskeligt for eleverne at koncentrere sig om det væsentlige i undervisningen.

Hvilken betydning har dit fokus for din oplevelse af verden?

Læs mere på www.fagfokus.dk under ‘Plus projekt’.