Sprog samurai

Sprog er sejt.

Samuraikrigerne fordybede sig i filosofi og skrev digte, når de ikke var i krig. En livslang søgen efter det perfekte udtryk. Digte kan grave i følelsernes mange lag. Og det kræver mod at grave dybt.

Sproget er et spejl på en beherskelse af krop og sind, hvor sjælen sætter spor i skriften. En erkendelse af sprogets styrke. Erkende at sprog er noget vi har sammen – du og jeg – og alle andre.

Sproget kan skabe erkendelse. Give mulighed for at finde en fælles forståelse.

Hvis du tør slippe sproget løs og lade det vokse og leve.

Lade sproget finde sin egen form.

Sit eget Selv.

__________________________

“Sprogets Selv” af Michael Bernstorff


Hvisker tavlen ud

af mine tanker.


Husker læringens leg

uden rette linier.


Tænker tiden

i tomme tal.


Smager smerten

men mærker livet.


Ser nu livet

med øjets blikke.


Leger ordenes leg.


Søger sprogets Selv

og finder mit eget.

__________________________

Ønsker du at læse mere lyrik af andre digtere?

Download gratis en digtsamling fra: www.ordloest.dk