Dansk doping

Sproglige pletskud i hjertet af det danske sprog. Foredragsholder John Jørgensen, der er leder af taleinstituttet i Aarhus, burde stå på den internationale dopingliste! Sproglige stimulanser blev udtalt med en humoristisk præcision og skarphed, der skærpede tilhørernes sproglige sanser. Tiden blev overholdt, imens han underholdt en overfyldt sal.

Sproget er svært

Det danske sprog er svært sagde John Jørgensen – og skrev så ingen kunne læse det. Dernæst fortalte han om nogle af problemfelterne – så alle kunne forstå det!

Udlændinge har meget svært ved at lære dansk. Hvilket i øvrigt også gælder for mange danske børn. Dansk er et meget svært sprog at mestre. Eksempelvis har et normalsprog 6-9 vokaler (lyde). Det danske sprog har 43, hvilket er ekstremt mange.

Yderligere bliver afstanden mellem det skrevne sprog og det talte sprog større og større. Det skrevne sprog er gammelt og konservativt med få ændringer. Det talte sprog er derimod meget levende, og udtalen er under konstant forandring.

Danskerne er tosprogede

De håbefulde elever møder ofte skolen med en forventning om, at i dansk skal du skrive det du siger, eller sige det du skriver. Men det danske sprog har et gennemgående princip, hvor du siger noget andet, end det du skriver! Det talte sprog er altså forskelligt fra det skrevne.

Du skal derfor lære to sprog for at lære dansk: Et talt sprog og et skrift sprog. Afstanden imellem disse to sprog vokser. Det danske sprog indbyder således til vanskeligheder – og dem møder vi i folkeskolen.

Undervisning i mundtlighed

Disse problemfelter er ikke kun af interesse for dansklæreren, men hele samfundet.

Der samtales meget i alle folkeskolens fag. Dansk er det naturlige gennemgående sprog og danskfaget samtaler meget om tekster, og der undervises i forskellige greb og tilgange til det skriftlige sprog. Mundtligheden bliver en del af undervisningen, men undervises der i mundtlighed?

Vi vil lære mere

Lederen af taleinstituttet havde meget mere væsentligt på hjertet, og vi vil lære mere. Det må være et krav fra seriøse studerende, at fællestimeudvalget aftaler en ny tid med John Jørgensen. Det kan kun gå for langsomt, og sal et vil blive fyldt, når han næste gang fortsætter, hvor han slap. Vi kan ikke overhøre, det bragende bifald ved foredragets afslutning. Det forpligter seminariet, hvis vi skal kunne forsvare at udforske det danske sprog i skrift og tale sammen med eleverne i folkeskolen.

Gintberg go home

John Jørgensens faglige talkshow gik lige ind på forståelsesfrekvensen. Når sprogets forskellige udtryk skulle eksemplificeres var ingen grupper fredet. Prins Henrik, nydanskerne, fynboerne og mange flere måtte alle lægge lyd til udtalen af det danske sprog. Han greb tilhørerne blidt i kraven og løftede os til muntre højder med faglig dybde. Det gav overblik og indsigt i det danske sprogs kompleksitet. Det eneste der var trist og tørt var spritpennen til flipoveren. Det ville være ønskeligt om Dansklærerforeningen udgav John Jørgensen på DVD, og lagde den i næste bogpakke.

Imens må vi alle forvente snart at gense John Jørgensen og lære mere om det danske sprog.

Tak for et par festlige og faglige fællestimer på VIA University – Læreruddannelsen i Silkeborg.

Kommentar;

Der er lukket for kommentarer