Hvad er fortællinger uden ord?

Fotografiernes ordløse fortællinger gør minderne levende, når vi sammen taler om dem. Oplevelser og stemninger kan fastholdes i foto fortællingen. Billederne er med til at vedligeholde vores hukommelse, så vi husker historierne. Ofte har vi i familien forskellige minder og historier til det enkelte billede. Fotografiet fortæller nogle gange en historie i sig selv. Disse billeder kan i bedste fald også være seværdige for andre.

Fotosprog

Når du fotograferer udvikler du efterhånden dit eget billedsprog. Prøv at se hvad der sker omkring dig. Foto handler måske om at kunne bruge øjnene. At kunne se en oplevelse – og prøve at gøre den synlig. Billederne må gerne fortælle en historie. Formidle en stemning. Stå alene. Forsøg gerne at gøre billederne enkle – uden at miste historien. Find fokus.

En enkel udtryksform har ofte en større gennemslagskraft. I bedste fald bliver historien tydeligere – uden at være afsluttet.

Andre tænker og taler et helt andet fotosprog. Det er vigtigt at pointere, at der ikke gælder nogle entydige regler, når du skal fotografere.

Hvad er dit eget fotosprog?

Foto fif

I din søgen efter dit eget fotosprog kan du eksempelvis afprøve følgende tips:

Gå tæt på!

Find ud af hvad der er vigtigt og lad det udfylde billedet. Udelad det, der ikke er med til at udtrykke billedets fortælling.

Vær parat!

Vent på glimtet i øjet og det rette ansigtsudtryk. Fotografer mennesker i aktivitet og vær klar til at tage billedet når det rette øjeblik opstår. Det giver levende billeder.

Tag mange billeder!

De dårligste billeder er dem du ikke får taget. Ved at tage mange billeder er der flere at vælge imellem. Kig på alle billederne og lær af dem. Gem de bedste og kassér med hård hånd resten.

Respekter andre!

Uden at komme ind på de juridiske regler på området er det høfligt, at spørge om lov inden du fotograferer andre. Hvis det er børn – så spørg også børnenes forældre.

Foto er et spejl

Eftersom det er dig der udvælger motiverne og måden de skal fotograferes på, hvilke oplevelser og stemninger billedet skal indeholde, giver dine billeder et spejlbillede af dig som person. Dine billeder af  omverden afspejler også dig selv.

Fotografiets fortælling, fortæller også noget om fotografen.

Hvad er din fortælling?